Vooruitlopend op de start verkoop kun je alvast jouw voorkeuren voor de bouwnummers opgeven via de kavelkaart. Klik op ‘bekijk deze woning’ en vervolgens op ‘ik heb interesse in deze woning’ om aan te geven naar welke woning(en) jouw voorkeur uitgaat. Als je klaar bent met de selectie van de woningen, klik je op ‘Voorkeur opsturen’. De voorkeuren worden opgeslagen in jouw persoonlijk account. Als je die nog niet hebt kun je die direct aanmaken.